8. ročník J4K brankárskeho kempu v Zemnom

ČAS A MIESTO:

1. Termín: 2.7. 2017 – 7.7. 2017

2. Termín: 9.7. 2017 – 14.7. 2017

Miesto: Zemné (+ Mapa Google)

 

KONTAKT:
Tel. číslo: +421 915 738 518
Email: info@j4ksports.eu

Informácie o kempe:

Letné brankárske kempy s najpestrejším programom pre brankárov v prekrásnej dedinke pri Váhu v Zemnom otvárajú brány aj v roku 2017. Pohostinnosť domácich občanov a malebné okolie rieky Váh vždy vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru týchto kempov. Široká škála voľnočasových aktivít zasa spestruje denný režim detí, ktoré sa rozhodnú stráviť prázdniny práve týmto spôsobom a na tomto mieste

Na kempe na niekoľko dni sa zúčastinia aj tréneri ENGLISH FOOTBALL ASSOCIATION, anglickej futbalovej associácie: MATT NASH a JAMES NORTHON!

V lete 2017 do programov kempu zaradíme aj výuku plávania, remeselnícke popoludnia ako napr.: streľba z luku a zo vzduchovky, sochárstvo, maľovanie, vyrezávanie z ovocia. Večery pri táboráku taktiež nemôžeme vynechať. Na kemp sa môžu prihlásiť dievčatá a chlapci od 7 do 17 rokov.

Je možné prihlásiť sa na jeden alebo viac turnusov. Začiatok kempov je každú nedeľu o 17.00 hod., koniec v piatok okolo 17.00.

 

Termíny kempov:

1) kemp: 02.07. – 07.07. 2017 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
2) kemp: 09.07. – 14.07. 2017 (PRIHLÁSIŤ SA TU)

 

Prineste si so sebou:
Kopačky, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šlapky a fotokópiu preukazu positenca.

Informácie pre rodičov:
V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú infomovaný o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia. (prosíme podpísať a doniesť vyhlásenia)

 

Cena kempu: 165,- €

Tábor je kapacitou limitovaný a preto za záväznú objednávku považujeme úhradu 80€ na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK22 0200 0000 0037 7648 0957 VUB banka.
Pri uhradení uveďte variabilný symbol – meno + priezvisko brankára. Táto záloha je nenavratná, v prípade ochorenia brankára posielame J4K brankársky výstroj v tej istej cene.